Kácení stromů a prořez

Rizikové kácení
Co tento pojem znamená?

Většina námi pokácených stromů, jsou stromy pokácené "odshora".
Znamená to, že pracovník "stromolezec" vyleze na nejvyšší možné místo stromu a kácí strom odshora. Může tím ovlivnit směr, kam špalky spadnou. Je možné připravit i tzv. lanovku a špalky, kde hrozí, že pádem poškodí majetek, může poslat vytyčeným směrem. Tyto techniky jsou používány
v blízkosti objektů, kde hrozí jejich poškození, kde je strom nakloněn nad střechu, elektrické vedení atd.

Co tato služba stojí?

Cena rizikového kácení stromu se pohybuje od 3tis. Kč.
Paušálně lze říci, že v takovém případě se jedná o strom na jehož poražení stačí jeden náš pracovník (viz referenční foto vlevo).

Podle fotografie jsme schopni Vám vypracovat přibližnou cenovou nabídku.

Můžete nás kontaktovat na: info@vptabor.cz

Kdy je vhodná doba pro kácení?

V období vegetačního klidu - 1.11.-31.3.

Až na vyjímky  (bezprostřední ohrožení života či majetku) jsou povolení udělována právě do tohoto období.

Dne 1.11.2014 vstupuje v platnost vyhláška č. 222 ze dne 14.10.2014 a mění vyhlášku č.189/2013Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

V kostce lze říci, že bez povolení je možné kácet ovocné stromy ve všech zahradách, nádvořích či parcích.
Naopak povolení bude potřeba ke kácení všech neovocných stromů s obvodem větším 80cm měřeno ve 130cm výšky.

Tato vyhláška napravuje nesrovnalosti v definici zahrady.

Kácení stromů mino les

upravuje zákon 114/1192Sb.§8 (O ochraně přírody a krajiny, Povolení ke kácení dřevin). Ke kácení stromu je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Ve městech se tím rozumí Odbor ochrany životní prostředí městského úřadu, v obcích Obecní úřad.
Povolení lze vydat na základě závažného důvodu po vyhodnocení funkčního a estetického významu.
Žádost podává vlastník pozemku či nájemce, popřípadě osoba k tomu pověřená.

Bez povolení

se smějí kácet stromy např. při provádění výchovné probírky, údržbě břehů vodních toků, elektrického či plynového vedení.
Kácení z těchto důvodů je třeba nahlásit písemně 15 dní předem orgánu ochrany přírody, který jej může omezit nebo zakázat, když není v intencích ochrany přírody.

Povolení není také třeba:

1. pokud jsou splněny následující podmínky:

a) u stromů jejichž obvod, měřen v 130cm výšky stromu, je menší než 80cm
b) u souvislého porostu keřů do 40m2

2. pokud svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují bezpečí či život osob nebo hrozí škoda značného rozsahu. V tomto případě je kácení třeba nahlásit do 15 dnů od jeho provedení a to zas na orgán ochrany přírody.


Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.