Kácení stromů a prořez

Rizikové kácení
Co tento pojem znamená?

Většina námi pokácených stromů, jsou stromy pokácené "odshora".
Znamená to, že pracovník "stromolezec" vyleze na nejvyšší možné místo stromu a kácí strom odshora. Může tím ovlivnit směr, kam špalky spadnou. Je možné připravit i tzv. lanovku a špalky, kde hrozí, že pádem poškodí majetek, může poslat vytyčeným směrem. Tyto techniky jsou používány
v blízkosti objektů, kde hrozí jejich poškození, kde je strom nakloněn nad střechu, elektrické vedení atd.

Jak stanovujeme cenu?

Cena rizikového kácení stromu se odvíjí od průměru, výšky, druhu stromu a hlavně místa, kde strom stojí.  Je rozdíl, zda stojí na volném prostranství nebo jestli je nakloněn nad nějaký objekt (dům, chata, skleník, atd.). Podle toho je i zvolen způsob kácení (např. za pomoci montážní plošiny, spouštěním do kladky, popř. zhotovením lanovky). Toto vše jsou faktory, které před naceněním zakázky musíme zvážit.

Ale už podle fotografie s několika vstupních údajů, jsme schopni Vám vypracovat přibližnou cenovou nabídku.

Můžete nás kontaktovat na: info@vptabor.cz

Kdy je vhodná doba pro kácení?

V období vegetačního klidu - 1.11.-31.3.

Až na vyjímky  (bezprostřední ohrožení života či majetku) jsou povolení udělována právě do tohoto období.

Dne 1.11.2014 vstupuje v platnost vyhláška č. 222 ze dne 14.10.2014 a mění vyhlášku č.189/2013Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

V kostce lze říci, že bez povolení je možné kácet ovocné stromy ve všech zahradách, nádvořích či parcích.
Naopak povolení bude potřeba ke kácení všech neovocných stromů s obvodem větším 80cm měřeno ve 130cm výšky.

Tato vyhláška napravuje nesrovnalosti v definici zahrady.

Kácení stromů mino les

upravuje zákon 114/1192Sb.§8 (O ochraně přírody a krajiny, Povolení ke kácení dřevin). Ke kácení stromu je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Ve městech se tím rozumí Odbor ochrany životní prostředí městského úřadu, v obcích Obecní úřad.
Povolení lze vydat na základě závažného důvodu po vyhodnocení funkčního a estetického významu.
Žádost podává vlastník pozemku či nájemce, popřípadě osoba k tomu pověřená.

Bez povolení

se smějí kácet stromy např. při provádění výchovné probírky, údržbě břehů vodních toků, elektrického či plynového vedení.
Kácení z těchto důvodů je třeba nahlásit písemně 15 dní předem orgánu ochrany přírody, který jej může omezit nebo zakázat, když není v intencích ochrany přírody.

Povolení není také třeba:

1. pokud jsou splněny následující podmínky:

a) u stromů jejichž obvod, měřen v 130cm výšky stromu, je menší než 80cm
b) u souvislého porostu keřů do 40m2

2. pokud svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují bezpečí či život osob nebo hrozí škoda značného rozsahu. V tomto případě je kácení třeba nahlásit do 15 dnů od jeho provedení a to zas na orgán ochrany přírody.


Objednejte si nezávaznou konzultaci zdarma

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.